Veelgestelde vragen


 

Waarom doneren aan de Universiteit Utrecht?

De universiteit speelt een belangrijke rol in de samenleving door haar wetenschappelijk onderzoek en opleiden van jonge mensen. De overheid is een belangrijke financier, maar zeker niet de enige. Bijdragen van particulieren en bedrijven vormen een waardevolle aanvulling op de middelen. Vaak gaat het dan om een onderwerp waar de gever persoonlijke interesse in heeft of van belang vindt voor de maatschappij.

 

Wat is de rol van Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht ?

Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht heeft als doel het onderwijs en onderzoek binnen de thema’s diergezondheid, dierenwelzijn en specialiseerde patientenzorg te ondersteunen. Het fonds werft daarvoor de middelen en geeft deze voor 100% door aan het betreffende onderwijs- of onderzoeksproject

 

Hoe zijn Vrienden Diergeneeskunde en het Utrechts Universiteitsfonds verbonden?

Vrienden Diergeneeskunde is een Fonds op Naam voor specifieke projecten binnen de thema’s diergezondheid, dierenwelzijn en specialiseerde patientenzorg en valt onder het Utrechts Universiteitsfonds. Het Utrechts Universiteitsfonds heeft als doel het onderwijs en onderzoek van de gehele Universiteit Utrecht te ondersteunen. Het Utrechts Universiteitsfonds heeft hier al jarenlang ervaring mee. Vrienden Diergeneeskunde maakt gebruik van diverse faciliteiten en advies van het Utrechts Universiteitsfonds, zodat kwaliteit gewaarborgd blijft. Het Utrechts Universiteitsfonds draagt tevens zorg voor een jaarverslag. 

 

Wie let er op hoe het gedoneerde geld besteed wordt?

Vrienden Diergeneeskunde heeft een Bestedingsadviescommissie. Voor ongeoormerkte donaties formuleert de commissie, mede op advies van het team fondsenwerving, een voorstel tot uitkeringen uit het Fonds, op basis van een gewogen selectie van projecten zoals die binnen de faculteit Diergeneeskunde kunnen worden uitgevoerd. Tevens draagt de Bestedingsadviescommissie zorg dat 100% van de bijdragen geoormerkt voor specifieke projecten daadwerkelijk binnenkomen bij de relevante onderzoeksgroep. 

De Bestedingscommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het hoofd fondsenwerving van de faculteit Diergeneeskunde en haar team. 

Wat zijn de fiscale voordelen van mijn gift?

Vrienden Diergeneeskunde is via het Utrechts Universiteitsfonds bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarvoor gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen schenkingsrecht of successierecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Bij doelen die gesteund worden door het Universiteitsfonds gaat  dus 100% van de donaties naar dit doel.
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over fiscale onderwerpen verwijzen we naar de Belastingtelefoon op 0800 – 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

 

Wat gebeurt er als het bedrag niet gehaald wordt?

Dan gaan we op zoek naar aanvullende financiering. De donateurs die via de crowdfunding website hebben bijgedragen zullen hier over op de hoogte gehouden worden.

 

Staat je vraag er niet bij?

Mail naar Vrienden.Diergeneeskunde@uu.nl en je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.