Meer geven voor hetzelfde bedrag


 

Vrienden Diergeneeskunde is onderdeel van het Utrechts Universiteitsfonds (U-fonds), is daarmee erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (RSIN/fiscaal nummer 26.10.577). Dat betekent dat jouw bijdrage volledig ten goede komt aan het doel waaraan je geeft.

Wist je trouwens dat je voor jouw bijdrage mogelijk aftrek kunt krijgen in jouw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting? Voor meer informatie kijk hier

Heb je een onderneming? Kijk dan hier.

Heb je verder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.